Havsgymmet

Vi bygger ny fräsch hemsida

och kör härliga paddelturer hela hösten och vintern, kolla Facebook för mer info.

Vill du följa med?

Ring:  +46 70 29 555 33 eller maila: maria@havsgymmet.se